Ondavské Matiašovce - oficiálna stránka obce

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 
 
Nová oficiálna stránka obce je na adrese www.ondavskematiasovce.sk


 
Vitajte v našej obci

Ondavské Matiašovce ležia na styku Nízkych Beskýd s Pozdišovskou pahorkatinou na nadmorskej výške okolo 133 m. Sídlisko založil zeman v 13. až 14. storočí ako vlastník priľahlého územného majetku. Najstarší písomný doklad o dedine je z roku 1451. Vtedy dedina patrila šľachticom Drugethovcom a bola majetkovou súčasťou panstva Humenné. V r. 1600 bolo v sídlisku 21 poddaných domov, ev. kostol a fara. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 13 až 9 poddanských domácností v r. 1828 bolo 70 domov a 205 obyvateľov, v roku 1900 bolo 435 obyvateľov, v roku 1970 bolo 687 obyvateľov. kostol rím. kat. pochádza z r. 1773.  

Vývoz odpadu
august
komunálny odpad4.8.
18.8.
zmiešané plasty17.8.
pneumatiky24.8.
Program bohoslužieb
3.8. - 9.8.

pondelok18:00
streda18:00
štvrtok18:00
piatok18:00
sobota15:30
nedeľa
10:30
Podrobný program tu

(Pre aktualizáciu stlačte F5)
 
Aktuality z obce


 • 27.-29.7.2015 - Prerušenie distribúcie elektriny v čase od 7:00 do 18:30
  (oznam)
 • Verejné obstarávanie - Prieskum trhu - zákazka parkové úpravy 
  (viac)

 • Projekt Vstúpte a spoznávajte - Obec Ondavské Matiašovce získala z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny dotáciu vo výške 4700 EUR.


 • 24.-25.6.2015 - Prerušenie distribúcie elektriny v čase od 7:20 do 19:00
  (oznam)
Deň matiek - V nedeľu 10. mája 2015 sa konala v sále KD oslava Dňa matiek. Cieľom tejto oslavy bolo vzdať úctu a lásku každej mame a starej mame. (viac)Bociany - Dňa 9.4.2015 prileteli do našej obce bociany. Uhniezdili sa na svojom starom mieste pred budovou obecného úradu. (viac)
  • 30.3.2015 - Prerušenie distribúcie elektriny v čase od 8:10 do 16:30
  (oznam)


 • Zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 18.3.2015 - Schválenie dohody o cezhraničnej spolupráci medzi poľskou združenou obcou Zarszyn a obcou Ondavské Matiašovce. 
  (zápisnica)
  (uznesenie)
  (pozvánka)


Výročná členská schôdza SZZP - Dňa 15.2.2015 sa o 14:00 konala v sále KD výročná členská schôdza SZZP. Posedenie prítomným  spríjemnila svojím spevom a hraním miestna skupina Kazarinka
 


 • SPP - prechod na nový odorant zemného plynu 
  (oznam)


27.12.2014 - Stolnotenisový turnaj - Obec Ondavské Matiašovce usporiadala pre priaznivcov stolného tenisu turnaj, ktorý sa uskutočnil dňa 27.12.2014. (viac...)

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 12.12.2014 - Za starostku obce bola zvolená Mária Mražíková. Novozvolení poslanci: PhDr. Dominik Sarik, Milan Rak, Bc. Martin Mika, JUDr. Róbert Čalfa, Ľubomír Durkoš, Bohuslav Slavkovský, Michal Onofrej.


Socha sv. Mikuláša - Dňa 6.12.2014 bola pri obecnom úrade posvätená socha sv. Mikuláša, patróna nášho rímskokatolíckeho kostola, ktorú vytvoril miestny rezbár Milan Goroľ.
Ondavské Matiašovce, obec s bohatou históriou 
i prítomnosťou

Valentínsky ples - OcÚ Ond.Matiašovce v spolupráci so ZŠ a MŠ Ond. Matiašovce Vás srdečne pozývajú na Valentínsky ples, ktorý sa uskutoční dňa 15.2.2014 o 19.00 hodine v sále KD v Ond. Matiašovciach. O zábavu sa postará hudobná skupina NeXT, cena vstupenky je  15 €/osoba, v cene vstupenky je prípitok, predjedlo, slávnostná večera a polnočný boršč Ponúkame Vám aj tombolu so zaujímavými cenami. Vstupenky na ples si môžete zakúpiť na OcÚ. Kontakt: 057/7880261 (pozvánka)Vianočná akadémia - Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného porozumenia. Tento krásny čas nám priblížili žiaci ZŠ a MŠ Ondavské Matiašovce, keď pod vedením pedagogických zamestnancov školy pripravili pre svojich rodičov a starých rodičov Vianočnú akadémiu, ktorá sa konala dňa 19.12.2013 v sále KD so začiatkom o 15.00 hodine. (viac...)


04.01.2014 - Stolnotenisový turnaj - Obec Ondavské Matiašovce usporiadala pre priaznivcov stolného tenisu stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutočnil dňa 4.1.2014. (viac...)08.03.2013 – MDŽ -
ZO – SZZP v spolupráci s dozorným výborom COOP Jednota v Ond. Matiašovciach uskutočnili dňa 8.3.2013 stretnutie svojich členiek z príležitosti MDŽ. (viac)


09.02.2013 – Poľovnícky ples -
Dňa 09.01.2013 sa konal v obci Poľovnícky ples, ktorý organizovali miestny poľovníci v spolupráci s OcÚ Ond. Matiašovce. (viac)


02.02.2013 – Výročná členská schôdza dôchodcov -
Dňa 02.02.2013 sa v čase o 14.00 hodine konala v sále KD Výročná členská schôdza zväzu dôchodcov. Posedenie im spríjemnila svojím spevom a hraním hudobná kapela Kladzanska Ondavanka.


28.-29.12.2012 – Stolnotenisový turnaj - Obec Ondavské Matiašovce usporiadala pre priaznivcov stolného tenisu stolnotenisový turnaj. Podujatie sa uskutočnilo v piatok 28.12.2012  a v sobotu 29.12.2012 so začiatkom o 16.00 v sále KD v Ondavských Matiašovciach. (viac)


20.12.2012 – Vianočná akadémia -
Dňa 20.12.2012 zorganizovala ZŠ a MŠ Ondavské Matiašovce Vianočnú akadémiu spojenú s posedením s dôchodcami. Vianočná akadémia sa konala v sále KD so začiatkom o 16.00 hodine. Najprv vystúpili so svojim programom žiaci MŠ a po nich nasledovalo vianočné pásmo ZŠ. (viac)Zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 9.2.2012
(zápisnica)


5.1.2012 - Kandráčovci - Spríjemnili začiatok nového roku obyvateľom našej obce. Vystúpenie tejto známej a uspešnej skupiny z východného Slovenska sa uskutočnilo v rímskokat. kostole. Koncert nebol výlučne pánskou doménou. Zaujímavé spestrenie predstavovala Veronika Šoltýsová - Rabadová. V zostave nesmela chýbať Monika Kandráčová. Vianočné koledy zazneli celým kostolom a nejedného poslucháča chytili za srdce. So svojími živými hudobno-speváckymi číslami vytvorili muzikanti ĽH Ondreja Kandráča počas koncertu príjemnú a nezabudnuteľnú atmosféru Vianoc. (viac...)


20.12.2011 - Vianočná akadémia - Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného porozumenia. Deti zo ZŠ - MŠ v Ondavských Matiašovciach si pripravili pre svojich rodičov, starých rodičov a ostatných obyvateľov obce darčeky vo forme scénok, básničiek, vinšov a kolied, ktoré nám predviedli na Vianočnej akadémií v kultúrnom dome. (viac...)


Zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 14.12.2011
(zápisnica)


Zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 27.10.2011
(zápisnica)


ŠPORTOVÝ DEŇ
- Dňa 13.08.2011 sa v okolí miestneho futbalového ihriska uskutočnilo Športové popoludnie. Pre najmenších bola okrem rôznych súťaží pripravená aj jazda na koni. K dispozícii boli dva jazdecké kone a jedno žriebä. Športovci z tunajšej obce si zmerali svoje sily v tradičnom ,,uličkovom turnaji vo futbale". Nasledovala súťaž vo vareni gul'ašu. Vyhralo družstvo miestnych rybárov. Ostatní, ktorí sa do súťaže vo varení guľašu nezapojili neostali hladní, pretože nakoniec si všetci pochutnali na chutnom obecnom gul'aši. Popoludnie nám spríjemnili ,,Vranovskí heligonkári", vďaka ktorým mnohým občanom bolo do spevu. (fotogaléria)
Ďakujeme všetkým zúčastneným, za krásne spoločné chvíle.


Zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 16.6.2011
(zápisnica)


REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ V ZÁKLADNEJ ŠKOLE A MATERSKEJ ŠKOLE ONDAVSKÉ   MATIAŠOVCE

     
Obec zrealizovala rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove ZŠ-MŠ Ondavské Matiašovce. Dotáciu na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb v čiastke 20 000 EUR poskytol Úrad vlády SR, Bratislava.
(viac..1, 2)Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci -
Výzva na predkladanie ponúk podprahovou metódou


Kolaudácia kultúrneho domu  (fotogaléria)
Obec Ondavské Matiašovce po úspešnej rekonštrukcií a prestavbe kultúrneho domu dňa 16.02.2011 začala kolaudačné konanie na kolaudáciu stavby. „ Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu v obci Ondavské Matiašovce“.
Nenávratný finančný príspevok  v čiastke 337 721,67 € poskytla Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava.
Poľovnícky ples v našej obci (fotogaléria)
V sobotu dňa 19. februára 2011 sa v novovymaľovaných priestoroch sály KD konal poľovnícky ples, ktorého organizátormi boli poľovníci z Ondavských Matiašoviec. V prekrásne vyzdobenej sále sa zabávalo 112 hostí, ktorí využili ponuku plesovej sezóny. Na spoločenské stretnutie spojené so zábavou prispeli aj sponzori. Výzdoba sály KD pripomínala kus živej prírody. Otvorenie plesu s nóblesou a poľovníckou cerémoniou úspešne zvládli miestni poľovníci. Nasledovali poľovnícke hody, ktoré pohladili chuťové vankúšiky plesajúcich a o skvelú zábavu  sa postarala hudobná skupina Diamant. Ples trval až do neskorých ranných hodín. Bol to vskutku vydarený ples.


Labute na kukuričnom poli (fotogaléria)
Na kukuričnom poli v obci Ondavské Matiašovce sa v zimnom období prikrmovali labute biele. Svojou krásou potešili nielen najmladšiu generáciu, ktorá sa kochalo nad ich snehobielym perím, ale aj staršiu generáciu, ktorá ich často chodila prikrmovať.  Sú to rozprávkovo pôvabné vtáky, ich siluety poznáme z hladiny mnohých jazier, rybníkov a riek. V tomto období ich snehobiele perie získava aj popolavú farbu. Výskyt labutí v obci Ondavské Matiašovce bol veľkým prínosom pre občanov počas dlhých zimných dní.


 • Nové všeobecne záväzné nariadenia na rok  2011. (viac...) • Zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 3.2.2011  (zápisnica)Jasličková pobožnosť - Na slávnosť Narodenia Pána sme sa poobede zišli vo farskom kostole v Ondavských Matiašovciach na Jasličkovú pobožnosť. Deti zo ZŠ a MŠ nám cez hrané scénky a pesničky priblížili udalosť narodenia Ježiška v Betleheme. Ďakujeme všetkým deťom za plnohodnotný duchovný zážitok a musíme konštatovať, že v obci Ondavské Matiašovce žijú veľmi nadané deti, ktoré dokážu veľmi presvedčivo zahrať a zaspievať aj veľmi dlhé a ťažké texty. Bol to neopísateľný zážitok, ktorý spríjemnil Vianoce mnohým občanom.  Ďakujeme.  
(fotogaléria)


Výstavka ručných prác - Obecný úrad zorganizoval pre širokú verejnosť vo vianočnom období výstavku ručných prác v SÁLE KD.  Prácami z domácej dielne – výšivky, pletené a háčkované práce, rezbárske práce, výrobky z dreva, drôtu a pod., sa prezentovali šikovní dôchodcovia a usilovný maliar obrazov Milan Goroľ namaľoval obrazy, ktoré zaujali svojou nápaditosťou nielen miestnych občanov. Výstava poslúžila aj mladšej generácii, ako motivácia naučiť sa tvoriť mnohé ručné práce. Záverom výstavy bolo posedenie dôchodcov pri káve na ktorom si veľmi dobre oddýchli. Výstava bola veľmi úspešná.
(fotogaléria)


 • Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 21.12.2010

(uznesenie)
(zápisnica)
(fotogaléria)

 • Obecné zastupiteľstvo konané dňa 7.12.2010

(zápisnica)

 • 27.11.2010 - Komunálne voľby v obci

(výsledky)

Mária Mražíková
starostka obce
Anna Kožejová
samostatný odborný referent
Lucia Sakaliková
samostatný odborný referent

Poslanci OZ:   
PhDr. Dominik Sarik – zástupca starostky

Bc. Martin Mika

JUDr. Róbert Čalfa

Ľubomír Durkoš

Bohuslav Slavkovský
Michal Onofrej

Vladimír Macko

Obec Ondavské Matiašovce
Obecný úrad

Ondavské Matiašovce 201
094 01 Tovarné


Tel./fax:
057/7880261
057/7880262
057/7880263


Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok
07.30 - 15.30
obedňajšia prestávka

12.00 - 12.30 
Projekt osvetlenie obce


 • Samosprávny kraj:    Prešovský     

 • Okres:   Vranov nad Topľou

 • Región:   Zemplín

 • IČO:    00332631

 • Počet obyvateľov:    806

 • Rozloha:   1029 ha

 • Prvá písomná zmienka:    v roku 1363

 • Starosta:   Mária Mražíkováfotogaléria okolia

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky